Besplatna digitalna sredstva za učenje na daljinu tokom zatvaranja škola

Kao rezultat zatvaranja škola, digitalno učenje na daljinu, tamo gdje je to tehnološki moguće, preuzima glavnu ulogu. U ovom tekstu objavljenom na sajtu UNICEF-a Bosne i Hercegovine se nalazi lista besplatnih digitalnih platformi, aplikacija i sadržaja koji su korisni za učenje kod kuće. Ova lista je dodatni resurs za one koji su zainteresovani za dopunska sredstva. Postoji niz digitalnih platformi koje podržavaju alternativno provođenje nastavnog plana i programa. Ova lista se bavi neformalnim učenjem van nastavnog plana i programa. UNICEF nije autor ovih sadržaja, međutim, to su priznata sredstva koja imaju široku upotrebu. Osnovni proizvod je besplatan, ali neki uključuju i plaćene opcije za dodatni sadržaj/funkcije. Read More