Podrška roditeljima da unaprijede medijsku i informacionu pismenost

Udruženje Roditelji počelo je da sprovodi projekat Prevazilaženje izazova roditeljstva u digitalnom dobu kroz koji će raditi na povećanju vještina medijske i informacione pismenosti roditelja.

Projekat je podržan kroz regionalni program Mediji za građane – Građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti koji u Crnoj Gori sprovodi Institut za medije, a koji finansira Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sposobnost kritičkog vrjednovanja medijskih poruka i sadržaja, danas jedna od ključnih vještina za razvoj i odrastanje djece. Pored toga, umijeće kritičkog rasuđivanja i vrjednovanja medijskih poruka je u stvari prvenstveno potrebna roditelja, kako bi djeci i mladima pomogli u razvijanju otvorenog, aktivnog i kritičkog stava prema medijima i medijskim sadržajima.

“Kroz različite online aktivnosti, sa mogućnošću aktivnog učešća, posvetićemo se roditeljima, naročito na razvijanju njihove informisanosti i načinima komunikacije sa djecom u ovoj oblasti”, najavili su iz Udruženja Roditelji.

Tokom 10 mjeseci roditelji će imati priliku da prate online predavanja i čitaju informativno-edukativne tekstove na razne teme koje se tiču medija, medijske pismenosti, društvenih mreža i sigurnosti na internetu.

Digitalne vještine roditelja koji su najviše uključeni u aktivnosti djece na internetu prilično su slabe u poređenju s vještinama njihove djece.

Postojeća istraživanja ukazuju na to da djeca i mladi ne koriste dostupne sadržaje na adekvatan način, ali i da nijesu dovoljno upoznati sa načinima zaštite, ili sigurnosnim rizicima.

Veliki broj djece, tačnije 29 odsto, nije upućen u moguće rizike ili nijesu sasvim sigurna da postoje uznemirujući sadržaji na internetu (34 odsto), pokazalo je istraživanje UNICEF-a Crne Gora urađeno 2016. godine. Djeca uzrasta od devet do 11 godina najmanje su upoznata sa postojanjem uznemirujućih sadržaja na internetu – dok se, s druge strane, uprkos većoj svijesti i naprednim digitalnim vještinama, starija djeca češće upuštaju u rizične aktivnosti na internetu i češće doživljavaju incidente na internetu.

Takođe, manje od polovine djece uzrasta od devet do 11 godina zna da izmijeni bezbjednosna podešavanja, koje informacije na internetu treba, a koje ne treba da dijeli, te kako da ukloni određene osobe sa liste kontakata.

Sve veća dostupnost različitih sadržaja među djecom otvara dileme zbog kojih roditelji imaju potrebu za dodatnom podrškom. S druge strane, djeca imaju pravo na pristup informacijama koje će im na prikladan i razvojno primjeren način biti prikazani. Razvijanje kritičkog razmišljanja među djecom podjednako je važna, koliko i zaštita od neprimjerenih medijskih sadržaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *