Kako da zaštitite dijete od sajber maltretiranja

Naučite kako da napravite strateški sistem između vas, vašeg djeteta i interneta, kako biste zaštitili vaše dijete od sajber maltretiranja. Ono što je djetetu 21. vijeka potrebno jeste da kao roditelj postavite smjernice za odgovorno učestvovanje u digitalnom svijetu.

Zamislite Venov dijagram. Tri kruga. Vi, vaše dijete i internet. Svaki krug je zaseban entitet, ali s obzirom na to da se sva tri kruga međusobno preklapaju, postoje razlike u dinamici među njima. Ako naučite kako da stvorite bezbjedno okruženje u okviru ovog Venovog dijagrama, to će vam pomoći da zaštitite svoje dijete od sajber maltretiranja i pomoći će vam da ga naučite kako da bude odgovoran digitalni građanin.


Hajde da pojasnimo: Krug A ste Vi. Krug B je vaše dijete. A krug C je to što mi nazivano internetom. Ponekad je u životu potrebno da se zagledate baš dobro, da obratite pažnju na detalje… u nekim drugim trenucima važnije je da se malo udaljite i pogledate kako su stvari povezane u širem planu.

Ovaj Venov dijagram prikazuje četiri presjeka između naša tri kruga. Svaki presjek predstavlja posebnu vezu u kojoj svaka osoba, roditelj ili dijete, mora da nauči da se snalazi.

Krenimo od prvog presjeka: Vašeg ličnog odnosa sa tehnologijom.
Ovo je faza samoocenjivanja, između kruga „A“ i kruga „C“. Možda se to često zanemaruje, ali način na koji se ponašate kao roditelj, bez obzira na ono što govorite, indirektno utiče na to kako će se vaše dijete ponašati. Razmislite o svom odnosu prema tehnologiji.

Da li ste zadovoljni količinom vremena koje provodite na internetu? Koliko vremena provodite bjesomučno skrolujući po društvenim medijima? Da li biste bili srećni kada bi vaše dijete usvojilo vaše internet navike?
Postavljanje ograničenja za sebe je podjednako važno kao i govoriti svom djetetu da isključi kompjuter ili da ostavi mobilni telefon. Korigujte svoje internet navike i napravićete smjernice koje će vaše dijete pratiti. Podsećajte sebe stalno da „dijete oponaša ono što vidi“. Djeca često imitiraju ono što vide da njihovi roditelji rade, ili ne rade. Ne potcenjujte moć koju ove male – ali ključne – stvari mogu da imaju.

Drugi presjek: Sam odnos između roditelja i djeteta.
Svaki odnos je jedinstven, naročito odnos između roditelja i djeteta (krug „A“ i krug „B“). I dok je ovo tema sama za sebe, presjek koji nas zanima u našem dragom Venovom dijagramu jeste presjek koji se odnosi na komunikaciju. Izgradnja povjerenja za otvoren dijalog između vas i vašeg djeteta je ključna karika u sprječavanju sajber maltretiranja. Kada znaju da imaju prostora da otvoreno razgovaraju sa vama, djeca mogu slobodnije da vam priđu kada žele da razgovaraju o tome šta znaju ili ne znaju o, po mom mišljenju još uvijek najvećoj misteriji našeg vremena, internetu! Od ključne važnosti je da vaše dijete zna da može da vam vjeruje kada mu pričate o tome šta se dešava na internetu: tu mislimo i na dobre i na loše stvari. Kada vam dijete priđe u ovom kontekstu:

  • saslušajte šta ih brine ili muči;
  • odgovorite staloženo, sa saosećanjem;
  • budite spremni da i sami učite.

Iako je ovo prostor u kom njegujete vašu vezu kao roditelj i dijete, kao preventivnu mjeru protiv izolacije, tajnovitosti i psihičkih bolesti koje su povezane sa sajber maltretiranjem, u slučaju da se vaše dijete nađe u takvoj situaciji od ključnog je značaja da se postarate da znaju da u ovom prostoru mogu bezbedno da vam priđu za pomoć.

Treći presjek: Lično iskustvo vašeg djeteta sa onlajn svijetom
Kako vrijeme prolazi i tehnologija napreduje, interakcije koje imamo internetom postaju sve intimnije. Kao roditelji morate da shvate da se ovi trenuci neće uvijek dešavati u vašem prisustvu. Od vas zavisi da u drugim prostorima postavite dobre temelje svijesti i samopouzdanja da kada je vaše dijete u kontaku sa onlajn svijetom, između kruga „B“ i kruga „C“, ono se ponaša odgovorno kao digitalni građanin. Tu je i opcija da u potpunosti odsječete svoje dijete od društvenih medija, na primjer, ali mala je vjerovatnoća da ono neće imati kontakt sa onlajn svijetom nekom trenuku.

Učiti kako da budete obazrivi na digitalni trag koji ostavljate na internetu je vještina koju svi moramo da naučimo, i to je nešto na šta moramo da pripremimo svoju djecu.
Na posletku, kada omogućite djeci da imaju osjećaj slobode izbora, nakon što ih adekvatno pripremite, vodi ka većoj vjeri i povjerenju u vašu vezu kao roditelja i djeteta.

Četvrti presjek: Zlatna sredina.
Ovo je prostor gde se vi, vaše dijete i internet nalazite na jednom mjestu. Ovo je prostor gdje imate autoritet da postavljate pravila i ograničenja koja smatrate neophodnim. Izgradnja zdravog odnosa sa korišćenjem tehnologije može da podrazumijeva da:

  • držite kompjuter u dijelu kuće koji svi koriste;
  • pitate dijete da vam pokaže svoje profile na društvenim medijima;
  • postavljate vremenska ograničenja;
  • pratite njihovo ponašanje tokom i nakon interakcija na internetu;
  • pitate za pomoć ako vam je potrebna.

Vodite računa da postavljate razumna ograničenja. Vratimo se na drugi presjek. Kako biste održali otvorenu komunikaciju, možda biste mogli da objasnite vašem djetetu zašto primjenjujete te preventivne mjere. Budite transparentni. Ako shvate da ne pokušavate da im nešto oduzmete već da želite da ih zaštitite od opasnosti koje vrebaju na internetu, moglo bi da im bude lakše da se prihvate da poštuju vaša pravila i da se ne povuku u nezdrave onlajn navike. Djeca su mnogo otvorenija za saradnju kada znaju da se prema njima odnosite sa poštovanjem.

Sve se svodi na komunikaciju

Iznad svega, sada je važnije nego ikad da naučite da komunicirate sa svojim djetetom. Razgovarajte sa njima o stvaranju odgovornog digitalnog prisustva. Kao što tehnologija konstantno napreduje, tako i vi treba da napredujete kao roditelj. Nemojte da brinete zbog ovoga, nego se radujte izazovu koji predstavlja prilagođavanje sve širem umu vašeg djeteta i njegovom karakteru koji se razvija. Naučite da stvarate sistem koji funkcioniše za vas i vaše dijete koristeći jednostavna ograničenja koja vode do zdravijeg odnosa sa samom tehnologijom.

Izvor: Fondacija Novak Đoković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *