Kurs programiranja i robotike u OŠ “Štampar Makarije”

U Osnovnoj školi “Štampar Makarije” u toku je kurs programiranja i robotike za učenike od petog do osmog razreda, a časovi se održavaju dva puta sedmično i besplatni su za sve polaznike.

Zahvaljujući programu Mali programeri koji, uz podršku Crnogorskog Telekoma, sprovodi NVO Crnogorska razvojna inicijativa, 30 učenika je dobilo priliku da se oproba u programiranju, kreiranju svojih igrica, kao i sklapanju i upravljanju mBot robotima.

“Ideja projekta je da se uz pomoć učenja programiranja kroz igru kod osnovaca razvije kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema. Ako želimo da sva naša djeca imaju mogućnost da žive kvalitetno i u skladu sa vremenom, ako želimo da uvećamo njihove šanse na tržištu rada, moramo da im omogućimo da unaprijede svoje digitalne kompetencije, rade u timu i riješavaju probleme”, kazala je nastavnica informatike u ovoj školi, Biljana Popović.

Ona je dodala da mlad čovjek koji je digitalno pismen, a koji funkcionalno i smisleno koristi tehnologiju ima daleko veće šanse za potpunu integraciju u savremeno društvo.

Projekat je posebno prepoznat zbog doprinosa edukaciji mladih u STEM području (Science, Technology, Engineering, Mathematics – nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika).

“Crnogorski Telekom nastoji da podrži i promoviše STEM oblasti, jer su to znanja i vještine koje su našoj djeci potrebne u 21. vijeku. U eri digitalizacije oblasti kao što su nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika su jako važne za društveni i ekonomski razvoj”, kazala je ekspert za korporativnu komunikaciju i društveno odgovorno poslovanje, Jelena Radonjić-Đurković i dodala da zbog toga žele što veći broj djece i mladih zainteresovanih za ove oblasti i sticanje znanja i kompetencije koje će biti ključne za uspjeh u budućnosti.

Zahvaljujući projektu ubuduće će i svi učenici osmog razreda škole “Štampar Makarije” kroz redovan predmet Informatika sa tehnikom, u dijelu programiranja i robotike, imati mogućnost da uđu u svijet programiranja i upravljanja robotom na njima blizak način, kroz igru i uz korišćenje modernih alata.

Projekat Mali programeri je dobio finansijsku podršku Telekoma u okviru konkursa za društveno odgovorne ideje Za svako dobro.

Izvor: CdM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *