Džepni kompjuteri za 10 osnovnih škola, počeo projekat Škole za 21. vijek

U Crnoj Gori deset osnovih škola od ove sedmice raspolaže sa micro:bit uređajima ili takozvanim džepnim kompjuterima koji će pomoći djeci da nauče da prave programe (kodove) i tako razviju ključne vještine neophodne za budućnost, čime je počeo je projekat Škole za 21. vijek.

Projekat je pokrenuo Britanski savjet, u cilju pripremanja mladih za neizvjesnu budućnost, a fokusira se na razvijanje vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, digitalnog učenja kao i programiranja (kodiranja) uz pomoć džepnog kompjutera — micro:bita.

Micro:bit uređaji su direktorima 10 osnovnih škola iz Crne Gore svečano uručeni u srijedu, kada je pojašnjeno da programiranje nije samo po sebi cilj već sredstvo za povećanje nivoa digitalne pismenosti kod učenika. Micro:bit uređaji mogu se koristiti u velikom broju školskih predmeta koji na prvi pogled nijesu direktno povezani sa programiranjem, a projekat je osmišljen tako da pomaže digitalizaciju nastavnog procesa i podstiče učenje na kreativan način na časovima biologije, matematike, fizike, muzičkog vaspitanja i drugih predmeta.

Direktorica British Councila u Crnoj Gori, Vanja Madžgalj pojasnila je da u digitalnom dobu u kojem živimo, kompjuterska pismenost predstavlja fundamentalnu vještinu koja je od vitalne važnost za svakog mladog čovjeka.

“Za nekoliko decenija skoro 2 milijarde radnih mjesta će nestati zbog automatizacije, a najveća potražnja na svetskom tržištu rada biće za naprednim vještinama programiranja i kreiranja digitalnog sadržaja”, kazala je ona.

Ministar prosvjete Damir Šehović podsjetio je da je Ministarsto prosvjete ove godine počelo da daje snažniju podršku projektima koji se tiču korišćenja internet tehnologija u edukaciji, ali i projektima koji prave most između kulture i obrazovanja.

“Zato cijenim da je i projekat Škole za 21. vijek, koji uključuje mikrobitove, i koji će sprovoditi Britanski savjet i Ministarstvo prosvjete u naredne tri godine, ogroman korak naprijed u tom pravcu”, rekao je on

 

Osim fokusa na učenike, projekat ima za cilj i razvoj kapaciteta škola. Iz odabranih škola, 80 nastavnika različitih predmeta prošlo je niz obuka koje su im pružile znanje potrebno za razvoj ključnih vještina kod učenika, kao i samu upotrebu microbit uređaja.

Škole će, takođe, kao dio vannastavnih aktivnosti, formirati i klubove (sekcije) za kodiranje na micro:bitu kao i stvaranje mreže škola radi razmjene iskustava na nivou Zapadnog Balkana, a koje će kroz svoj rad podržati i Britanski savjet

„Britanski savjet distribuira 300 micro:bit uređaja za deset osnovnih škola u Crnoj Gori koji će se koristiti u procesu nastave i koji će potpomagati okruženje učenja. Uzevši u obzir rezultete tog pilot projekta, u idućim godinama Ujedinjeno kraljevstvo će nastojati da proširi taj program i obuhvati druge škole u Crnoj Gori“, poručila je britasnka ambasadorka u Crnoj Gori, Alison Kemp.

Micro:bitovi se sastoje od senzora koji mogu mjeriti toplotu, vlagu, pokret i drugo, kao i Bluetooth-a, USB priključka i led diode koje služe kao ekran. Ovaj uređaj su, u Velikoj Brijatniji, inicijalno razvili BBC i još 29 partnera, kako bi pomogao djeci da nauče da prave programme (kodove) i tako razviju ključne vještine neophodne za budućnost, a koristi sa velikim uspjehom od 2015. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *