Što uraditi kada dijete doživi online nasilje?

Roditelji se sve češće pitaju kako da na ispravan način pristupe problemu nasilja na društvenim mrežema. Ovakvo se nešto može dogoditi svakom djetetu, zato svi koji su uključeni snose dio odgovornosti da zaštite svu djecu, čak ako direktno nisu umiješani, već se njihovo dijete našlo u istoj grupi. Najmanje što mogu je naučiti dijete da tako nešto prijave.

Nasilje putem interneta obuhvata ponašanja pojedinaca ili grupe putem elektronskih ili digitalnih medija od strane , a koji ponavljano komuniciraju na agresivan način s namjerom da izazovu štetu ili neprijatnost drugima. Djeca danas često komuniciraju putem društvenih mreža što uključuje, između ostalog, osnivanje raznih grupa na WhatsApp-u, Viber-u, Messenger-u i sl. Takve grupe djeci uglavnom služe za dijeljenje informacija o zadacima, nekom kontrolnom/ispitivanju ili nekoj drugoj temi vezanoj za školske aktivnosti. U te grupe uključen je cijeli razred i od koristi su pojedinim učenicima jer olakšavaju dobijanje informacija koje pojedino dijete treba.

Ali nažalost, takve grupe ponekad imaju i svoju negativnu stranu kada se koriste za nasilje. Nasilje putem takvih grupa može uključivati vrijeđanje pojedinog učenika iz razreda ili nekolicine njih, a možda čak i profesora (npr. “Mrzim Luku jer je debeo, Petra je smotana, blesava i zato nema prijatelja. Ko bi se s njom družio?!”). S druge strane, može se ogledati u isključivanju pojedinog učenika ili nekoliko njih iz te grupe u kojoj se “nalazi” ostatak odjeljenja. S obzirom na to da grupa sadrži puno članova, količina informacija u grupi je ponekad tolika da djeca ne mogu ispratiti sve informacije koje se dijele unutar grupe. To ih dovodi u opasnost da postanu pasivni činioci nasilja jer su članovi neke grupe koja uključuje neprimjerene i nasilne sadržaje, a da možda te sadržaje nisu ni vidjeli. Ili su možda neprimjerene sadržaje vidjeli, ali nisu reagovali na njih niti su ikome rekli za njih, ali prešutno ih podržavaju zbog straha da i sami ne postanu žrtve nasilja.

Roditeljska podrška je početak

Kada roditelji saznaju da njihovo dijete doživljava nasilje na internetu ili im se dijete povjeri da je doživjelo nasilje, važno je da s njime razgovaraju o tome što je doživjelo bez osuđivanja i uz puno podrške. Potrebno je da naglase djetetu da ono nije krivo što je doživjelo nasilje. Ako dijete može razumjeti to, roditelji mogu objasniti djetetu što može biti iza nekog nasilnog ponašanja. Ponekad to može biti sticanje socijalnog statusa, nepromišljena šala, nedostatak empatije, želja za moći ili možda osjećaj ljutnje ili frustracije. Koji god razlog bio, važno da iskažu neodobravanje nasilnog ponašanja i da pokažu djetetu da su tu za njega i da će ga zaštititi.

Ako dijete doživljava nasilje putem interneta, sigurno će osjećati brojne neprijatne emocije. Teško im je prihvatiti i razumjeti da neko piše ružne stvari o njima. Mogu se osjetiti povrijeđeno, drugačije od drugih ili da su sami krivi za nasilje. U tom periodu može biti izraženija anksioznost, depresivnost i ljutnja u odnosu na one koji čine nasilje. Svi ovi osjećaji su prirodni i normalno je da se javljaju kod djeteta koje doživljava nasilje. Baš zato je potrebno da pričaju o njima s roditeljima ili vršnjacima. Za dijete je izuzetno važno da mu roditelji dopuste da izrazi sramotu, tugu, ljutnju, bespomoćnost, odbačenost ili neki drugi neprijatni osjećaj koji je kod njega prisutan. Takođe, potrebno je da roditelji primijete određeno ponašanje ili osjećaj kod djeteta i podstaknu ga na razgovor. Važno je da roditelji budu svjesni određenih savjeta kojima mogu umanjuju ono što dijete osjeća, poput ˝samo ih ignoriši˝˝vrati im˝˝prestani se zamarati time”˝jednostavno isključi Internet˝ i sl. Takvim izjavama roditelji pokazuju nerazumijevanje  djeteta i umanjuju njegova osjećanja.

Roditeljska odgovornost

Svako nasilje, pa tako i ono putem interneta, vrlo je ozbiljno. Zato je važno da roditelji preuzmu odgovornost za rješavanje nastalog problema i da zajedno sa svojim djetetom isplaniraju dalje korake u njegovoj zaštiti. Djetetu su potrebne informacije o tome što će uslijediti i koji koraci će se preduzeti da bi se moglo pripremiti na cjelokupnu situaciju i kako bi se smanjila njegova anksioznost ili strah koji su često prisutni. Jedan od koraka planiranja djetetove zaštite svakako treba biti razgovor s zaposlenima u školi, u koju dijete ide. Kako bi djetetu bilo što ugodnije, potrebno je da s njim razgovaraju o tome u koga ima povjerenja u školi i kome bi voljelo da se prvo obrate i kažu za problem. Potrebno je pripremiti dijete i na to da će možda morati razgovarati i s ostalim zaposlenima u školi, a ne samo s osobom u koju dijete ima povjerenja, s obzirom da je nasilje situacija koja prevazilazi samostalno rješavanje.

Odgovornost škole

Kako se grupe uglavnom osnivaju na razini razreda, izuzetno je važna saradnja roditelja sa školom (razrednim, stručnom službom, direktorom). Ponekad čujemo od Škole da nešto što se događa na internetu nije u njihovoj nadležnosti i da ne žele da se bave ovim problemom. Međutim, ono što se događa između učenika na internetu neminovno utiče na dinamiku u odjeljenju i međuodnos učenika. Zato je važno da i Škola posveti pažnju onome što se događa na internetu između učenika ako se to odražava na njihovo funkcionisanje u školi. Potrebno je da se na nivou škole provjeri s učenicima što se dogodilo u toj grupi, da se obave razgovori s djecom, ali i njihovim roditeljima. Razgovor je potreban kako bi ukazali roditeljima što se događa unutar odjeljenja i kako bi usmjerili njihovu pažnju na određena ponašanja djece. Školi u rješavanju ovog problema na raspolaganju stoje brojni saradnici i udruženja koje se bave ovom temom i za rješavanje ovog problema mogu samo održati ili pozvati njih da bi održali radionicu ili predavanje na temu nasilja na internetu. Nova lica stručnjaka u školi uglavnom izazivaju kod učenika poštovanjepa se dobija na važnost i ozbiljnosti teme koja se obrađuje. To za posljedicu može imati osvješćivanje sopstvenog ponašanja kod učenika i razvoja empatije. Takođe, važno je da Škola radi na otvorenom razgovaranju koje uključuje negativne stavove o vršnjačkom nasilju i razvoj empatije kod djece kako bi se vjerovatnoća pojave nasilja smanjila. Istovremeno važno je da s djecom razgovaraju o nasilju i konkretnom postupku o kojem imaju spoznaje i da se uvrjedljiv sadržaj ili grupa izbriše.

Uklanjanje nepoželjnog sadržaja s interneta

Osim razgovora s zaposlenima u Školi, roditeljima na raspolaganju, za uklanjanje neprimjerenih i nasilnih sadržaja, stoji kontaktiranje administratora stranice kako bi se neprikladan sadržaj uklonio, kao i informisanje policije o nasilju. Posebnje važno da se policija obavijesti u slučaju osnivanja grupe mržnje, prijetnji, ucjena, uvredljivih poruka, dječje pornografije i svih drugih sadržaja koji na bilo koji način ugrožavaju dijete. Važno je da djeca i roditelji imaju na umu da se poruke i/ili videozapisi sačuvaju kako bi poslužili kao dokaz nasilja. Red button je aplikacija koja je prilagođena djeci i koja omogućava prijavu sadržaja na internetu za koji se sumnja da je nezakonit i koji se odnosi na različite oblike iskorištavanja i/ili zlostavljanja djece.

Ako nasilje ne prestaje ili roditelji smatraju da se nije preduzelo dovoljno po pitanju zaštite njihovog djeteta, mogu obavijestiti nadležni centar za socijalni rad o nasilju. Nasilje drugog djeteta je najčešće posljedica nezadovoljene potrebe djeteta pa će za rješavanje nasilja biti potrebno dobiti uvid u porodičnu situaciju djeteta koje čini nasilje. Nerijetko se događa da djeca koja čine nasilje žive u porodici u kojoj nema stabilne emocionalne povezanosti između roditelja i djeteta i u kojoj ne postoji nadzor nad djetetom. Takođe, vrlo često je prisutno zanemarivanje djetetovih potreba od strane roditelja ili pak agresivno i nasilno ponašanje od strane roditelja ili braće/sestara koje dijete prihvata i usvaja.

Ublažavanje posljedica nasilja

Posljedice nasilja na internetu mogu se ublažiti ako dijete ima prijatelje s kojima voli provoditi vrijeme i ako s njima ima pozitivne odnose, ako ima vannastavne aktivnosti u kojima je uspješno i na kojima može “nahraniti” svoje samopouzdanje i sl. Zaštitni faktor za dijete može biti i ako unutar istog razreda dobija podršku od drugih učenika i njihovu zaštitu, kao i zaštitu odraslih.

Ako roditelji primijete da se dijete teško nosi s posljedicama nasilja ili da ni sami ne znaju kako da pristupe svom djetetu i kako da se nose sa cjelokupnom situacijom, na raspolaganju im jw i Roditeljska linija udruženja Roditelji koja je besplatna, anonimna i povjerljiva. Broj linije je 080 888 888.

Izvor: Roditelji.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *