Telenor i Crveni krst obilježili Međunarodni dan djevojčica u ICT

Telenor Fondacija i Crveni krst Crne Gore su obilježili Međunarodni dan djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, i u Kampu Konik organizovali radionicu o preduzetništvu i značaju obrazovanja. Radionici su prisustvovale polaznice računarske obuke koju Crveni krst, u partnerstvu sa Telenor fondacijom, sprovodi u okviru projekta Edukacijom do inkluzije mladih sa područja Konika.

Sa učesnicama su o razvijanju preduzetničkih vještina i prisustvu žena u nauci, javnom i društvenom životu razgovarale dr Milena Đukanović, docent na Elektrotehničkom fakultetu i Maša Miladinović, studentkinja četvrte godine Prirodno–matematičkog fakulteta i članica lokalne grupe Udruženja evropskih studenata tehnike.

“Zbog usađenih stereotipa, djevojčice i djevojke u Crnoj Gori nemaju dovoljno  samopouzdanja da karijeru grade u područjima tehnike i nauke. Upravo jedan ovakav događaj, u organizaciji Telenor Fondacije i Crvenog krsta Crne Gore, doprinosi afirmaciji karijera u informaciono-komunikacionim tehnologijama, jer su djevojčice u prilici da čuju lična iskustva uspješnih žena u ovoj oblasti. Smatram da djevojčice treba ohrabriti da stiču obrazovanje, kako bi kroz radni angažman postale samostalnije i aktivnije se uključile, ne samo u informaciono-komunikacionim tehnologijama i nauci, već i u javnom, kulturnom i društvenom životu Crne Gore“, kazala je Đukanović.

Hristina Laban, koordinatorka radionica Crvenog krsta je kazala da očekuju da djeca na kraju obuke za rad na računaru steknu znanja i vještine koje će im pomoći da budu konkurentniji na tržištu rada i da nađu posao, što će im olakšati proces socijalizacije i integracije.

“Posebno je značajno što ove radionice pohađa i značajan broj djevojčica, čime se doprinosi podizanju svijesti o značaju njihovog obrazovanja”, dodala je ona.

Dan djevojčica u informaciono – komunikacionim tehnologijama ustanovljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obilježava se svakog posljednjeg četvrtka u aprilu. Od 2011. godine, kada je u Evropi prvi put obilježen, u ovoj manifestaciji učestvovalo je više od million djevojčica. Cilj obilježavanja ovog dana je da se djevojčice osnaže prilikom odabira budućih profesija, da ne podliježu stereotipima već da se rukovode ličnim interesima i talentima.

Jedan od doprinosa Telenor fondacije edukaciji mladih jesu i radionice digitalnih vještina, koje se organizuju u okviru projekta Edukacijom do inkluzije mladih sa područja Konika. Glavni cilj projekta je poboljšanje socijalizacije mladih Roma, Egipćana i izbjeglica iz Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine, koji će steći osnovna znanja i vještine rada na računaru, upotrebe društvenih mreža i bezbjednog korišćenja Interneta.

Izvor: CKCG

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *