Prijavite anonimno korupciju u zdravstvu

Građani Crne Gore od danas mogu prijavljivati anonimno slučajeve korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore putem posebne aplikacije koju je izradio i predstavio Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Aplikacija se nalazi na veb sajtu www.zdravozdravstvo.me

Projekt koordinator u CeMI-ju, Marko Savić, rekao je da je to prva mobilna aplikacija takve vrste u Crnoj Gori koja, kako je pojasnio, omogućava građanima anonimno prijavljivanje slučajeva korupcije, uz mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i sličnih dokaza mogućih slučajeva kršenja njihovih prava kao pacijenata.

„Osnovni cilj prikupljanja prijava od građana je da se izmjeri ukupni nivo korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, odrede tačne ustanove, zdravstveni sektori i/ili doktori/zdravstveni radnici koji su korumpirani, ali i da se podigne svijest zdravstvenim radnicima i građanima o negativnim posljedicama činjenja koruptivnih radnji“, kazao je Savić.

Ova aplikacija može, kako je istakao, omogućiti menadžerima i direktorima zdravstvenih ustanova da na osnovu trvdnji, komentara i prijava građana preduzimaju odgovarajuće mjere za pokretanje postupaka ili kažnjavanja zdravstvenih radnika na koje se prijave odnose.

Aplikacija je predstavljena u okviru projekta Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

CEMi je od septembra angažovao advokaticu koja pruža besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ugroženo neko njihovo pravo kao pacijenta.„Do sad je pružena primarna pravna pomoć za 21 pacijenta i sekundarna za njih devet. Glavne značajke izvještaja koje dobijamo od advokatice su da zaštitinici uglavnom ne odgovaraju u zakonskom roku od tri dana na žalbe pacijenata“, naveo je Savić.

Izvor: PR Centar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *