Online i offline bezbjednost za svu djecu

net

PIŠE: Benjamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Dječija pornografija se odnosi na posjedovanje i organizovanu kriminalnu proizvodnju i distribuciju slika i video materijala na kojima je prikazano zlostavljanje djece. Globalno, organi otkrivanja i gonjenja ukazuju da je u opticaju preko 17 miliona takvih slika i video snimaka, od čega se 83% odnosi na djecu mlađu od 12 godina

Globalno se procjenjuje da je u opticaju preko 17 miliona slika i video snimaka zlostavljanja djece, od čega se 83% odnosi na djecu mlađu od 12 godina. Crna Gora je dio globalne We Protect inicijative, koja se, uz pomoć UNICEF-a, bori protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece na internetu u 17 zemalja svijeta.

Teško da postoji zločin čije su žrtve neprimjetnije i ranjivije nego što su to djeca žrtve seksualnog zlostavljanja. U većini država sa srednjim ili niskim nivoom prihoda, ova tema, i dalje, u velikoj mjeri, predstavlja tabu i ne postoji društveni imperativ da se prijavi sumnja u vezi sa takvim slučajevima u zajednici, a djeca bukvalno nemaju kome da se obrate za pomoć.

Budući da se stvari u vezi sa ovim tabuom sporo mijenjaju, počiniocima se omogućava da se brzo organizuju, povežu i iskoriste mogućnosti tehnologije. Što društvo postaje bogatije i povezanije, to više rastu i opasnosti na internetu.

Od 35 uspješno procesuiranih optužbi za seksualno zlostavljanje djece u Crnoj Gori tokom posljednjih pet godina, samo jedan slučaj se ticao seksualnog zlostavljanja preko interneta. Svakako se samo jedan dio slučajeva seksualnog zlostavljanja djece uopšte i prijavi.

Postoji nekoliko različitih vrsta zlostavljanja preko interneta.

Tu spada, između ostalog, “pecanje” žrtve, kada odrasla osoba uspostavlja kontakt sa djetetom preko društvenih mreža, gradi emotivnu vezu i zadobija djetetovo povjerenje. Često se sama odrasla osoba predstavlja kao dijete. Takvi odrasli traže djecu koja su ranjiva, imaju nisko samopouzdanje i možda roditelje koji nijesu dovoljno oprezni. Njihov cilj može biti da dogovore sastanak sa djetetom ili da počnu sa seksualnim iskorišćavanjem djeteta preko interneta.

Seksualno iskorišćavanje djeteta putem interneta nastaje kada, često kroz postupak namamiljivanja, odrasla osoba inicira razgovor ili aktivnost seksualne prirode preko interneta.

Dječija pornografija se odnosi na posjedovanje i organizovanu kriminalnu proizvodnju i distribuciju slika i video materijala na kojima je prikazano zlostavljanje djece. Globalno, organi otkrivanja i gonjenja ukazuju da je u opticaju preko 17 miliona takvih slika i video snimaka, od čega se 83% odnosi na djecu mlađu od 12 godina. Kod dječije pornografije uvijek postoji žrtva. I pored fizičke udaljenosti između žrtve i krajnjeg korisnika snimaka i fotografija (često se nalaze na različitim kontinentima), korisnici ovih materijala vrše krivično djelo protiv žrtve i moraju uvijek biti privedeni pred lice pravde, jednako kao i oni koji namamljuju žrtve ili ih seksualno iskorišćavaju preko interneta ili ih direktno fizički zlostavljaju.

We Protect je globalno partnerstvo koje je pokrenula Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i koje okuplja preko 50 vlada iz cijelog svijeta, međunarodne organizacije, među kojima i UNICEF, IT kompanije i organizacije civilnog društva. Cilj ove globalne inicijative je da se uz inovacije razviju i primijene tehnološka rješenja koja će pomoći da se prepozna i suzbije širenje zlostavljanja putem interneta i omogući organima otkrivanja i gonjenja da svom snagom zakona udare na počinioce ovog zločina.

Crna Gora učestvuje u ovoj inicijativi, a UNICEF je do sada podržao jačanje kapaciteta za obavještajni rad policije, posebno u oblasti kompjuterskog kriminala i forenzike, u cilju identifikovanja počinilaca i formiranja predmeta za krivično gonjenje zasnovanih na jakim dokazima. To je ostvareno u saradnji sa Nacionalnom agencijom Ujedinjenog Kraljevstva za borbu protiv kriminala.

U okviru ove inicijative u Crnoj Gori, pokrenućemo i aplikaciju  na mobilnim telefonima namijenjenu djeci, kako bi naučila da bezbjedno koriste internet. Aplikacija će biti dostupna svim roditeljima, djeci i školama u Crnoj Gori. Riječ je o interaktivnoj igrici koja će, između ostalog, uputiti djecu šta da urade ako ih, na primjer, neka nepoznata osoba kontaktira preko Fejsbuka.

Da bismo bolje razumjeli ranjivost djece na namamljivanje, seksualno iskorišćavanje putem interneta i bez njega, udružili smo snage sa Londonskom školom ekonomije i političkih nauka i drugim zemljama svijeta i sprovodimo nacionalno reprezentativno istraživanje djece i roditelja, kao i istraživanje koje će na ovu temu sami mladi sprovesti među svojim vršnjacima.

Istovremeno treba da srušimo tabu u vezi sa seksualnim nasiljem nad djecom. To će biti dio kampanje protiv nasilja koju ćemo organizovati na nivou cijele zemlje.

Povezanost je od suštinskog značaja za djecu u XXI vijeku i ključna je za njihov kognitivni i emotivni razvoj i borbu protiv siromaštva. Međutim, roditelji i nastavnici ne znaju uvijek kako da djecu nauče da bezbjedno koriste internet. Stoga, treba da promovišemo digitalnu pismenost kako bismo zaštitili našu djecu – to je suština We Protect programa na globalnom nivou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *