Šta raditi kada računar uspori?

kompmetla

Vjerovatno ste do sada imali islustvo da vaš računar koji ste kupili ili na kome ste reinstalirali operativni sistem prije izvjesnog vremena počinje da radi sporije. Ovakvo ponašanje je znak da je došlo vrijeme za redovne intervencije na vašem računaru, slično kao što na kolima mijenjate ulje ili filtere.

Obično je prva reakcija na ovakvo stanje pomisao da je račuar inficiran nekim virusom. Međutim, ukoliko treba više vremena da se podigne operativni sistem ili pokrene neki program, vjerovatno je dovoljno obaviti nekoliko standardnih operacija redovnog održavanja i učiniti računar bržim i vaš rad ugodnijim.

Očistiti privremena dokumenta

Operativni sistem stvara dosta tzv “privremenih dokumenata” tokom rada. Možda najbolji način da ovo shvatite jeste da rad operativnog sistema uporedimo sa kuvanjem ručka. Naime, da bi skuvali ručak morate isprljati sudove, isprazniti kese u kojima su namirnice spakovane, upotrebiti šporet i slično. Isto tako, kada recimo posjetite neku internet stranicu, računar učitava određene podatke sa nje kao što su recimo slike i skladišti ih.

Kada radite u programu za obradu teksta računar pravi privremenu verziju dokumenta na kome radite. Neki od ovih dokumenta se ne brišu automatski sa računara kada završite posao, kao što se ni sudovi poslije pravljena ručka neće oprati sami od sebe. Problem je što se vremenom skupi dosta ovakvih privremenih dokumenata koji opterećuju rad operativnog sistema i on počinje da radi sporije.

Da bi operativni sitem radio dobro, treba da ima barem 15% slobodnog prostora na dijelu hard diska gde je instaliran što je oko 15 GB u današnje vrijeme. Ukoliko ne čistite redovno privremena dokumenta, ona mogu biti velika i po nekoliko gigabajta, i znatno smanjiti ovaj slobodan prostor usljed čega operativni sistem radi sporije, pri čemu ukoliko imate manje od 1GB može doći do toga da u određenim trenucima računar samo zablokira i ne može više da radi ukoliko se ne ugasi i ponovo ne startuje.

Očistiti registar

Registar je mjesto gdje se nalaze podešavanja za različite programe koji rade na vašem računaru uključujući i operativni sistem. Bilo koji program koji se instalira, unosi određene podatke u registar i kasnije ih koristi tokom rada. Kada recimo hoćete da otvorite neku sliku koju imate na računaru, operativni sistem pogleda u registar koji program treba da iskoristi da bi otvorio tu sliku. Međutim, kada uklonite neki program sa računara, dio podešavanje za ovaj program i dalje ostaje u registru.

Problem koji se onda javlja je taj, što će računar tokom podizanja operativnog sistema ili obavljanja rutinskih operacija, gledati u svoj registar i tražiti funkcije koje treba da obavi. Neke od funkcija će se odnositi na programe koji nisu više instalirani i dovešće do toga da se ovakve funkcije obavljaju neuspješno. Neuspješno obavljanje funkcija dovešće do usporavanja rada računara. Zbog toga je potrebno redovno čistiti registar i ukloniti sve podatke koji se odnose na programe koji su uklonjeni sa vašeg računara.

Ukloniti programe koje više ne koristite

Prilikom instaliranja operativnog sistema, korisnici žele da imaju na svom računaru različite programe za svaki slučaj, ukoliko im jednog dana zatrebaju. Međutim, većina programa im nikada ne zatreba, a oni ih ne uklone sa računara. Instalacije ovakvih programa mogu zauzimati i nekoliko desetina gigabajte, posebno ako su u pitanju programi za obradu slika ili grafički dizajn. Zbog ovoga, treba biti prilično izbirljiv prilikom instaliranja programa i na računaru instalirati samo ono što vam zaista treba a sve ostalo ukloniti.

Onemogućiti učitavanje djelova određenih programa prilikom startovanja

Kada se startuje računar, ne startuje se samo operativni sistem, već zajedno sa njim i djelovi određenih programa koji omogućavaju da se kasnije, kada kliknete na ikonice, sami programi brže startuje. Pored djelova programa, ovom prilikom se startuju i posebni moduli programa kao što su recimo notifikacije koje svi imamo priliku da vidimo u donjem desnom uglu ekrana, kada nas računar obavještava da je izašla nova verzija programa ili slično. Problem je što tokom dana koristite tek nekoliko različitih programa, tako da se bez potrebe zauzimaju resursi računara. Da bi se ovo spriječilo, treba onemogućiti učitavanje djelova ovakvih programa prilikom startovanja računara kao i posebnih modula.

Izvor: 2bi.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *