Online plaćanje računa preko Pošte

posta

Pošta Crne Gore omogućila je online plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge (vodovod, čistoća), usluge operatera mobilne i fiksne telefonije, i provajdera kablovske televizije i interneta.

Osim naplate računa, servis Web račun omogućava elektronski prenos podataka o plaćenim računima, što pravnim licima u značajnoj mjeri može olakšati poslove knjiženja i obrade podataka o uplatama, navodi se u saopštenju.

“Servis Web račun nudi krajnje jednostavnu i brzu proceduru on-line plaćanja, bez registracije naloga, uz minimalni unos podataka i mogućnost plaćanja više računa jednom transakcijom”, saopšteno je iz Pošte.

Servisu je moguće pristupiti sa Poštinog sajta www.postacg.me, portala www.epostacg.me ili web adrese https://e.postacg.me/WebRacuni/.

Korisnik, nakon što odabere vrstu usluge za koju želi da plati račun, dobija jednostavnu formu za unos podataka. Ovaj korak olakšan je prikazom forme svakog računa i obilježavanja lokacije na računu na kojoj se nalazi traženi podatak. Naime, ukoliko aplikacija traži unos broja računa, korisnik dobija izgled forme ove vrste računa sa obilježenim brojem računa.

Računi za uplatu se dodaju u potrošačku korpu. Klikom na dugme ‘Uplata računa’ korisnik se preusmjerava na stranicu za unos podataka o platnoj kartici. Plaćanje se obavlja jednom, bez obzira na broj računa koje je koji su dodati u potrošačku korpu. Nakon uspješne uplate, korisnik dobija podatke o statusu transakcije, kao i izveštaj sa svim detaljima, koje klikom može poslati sebi na e-mail, ili sačuvati u .PDF, Word ili Excel formatu.

U svakom trenutku procesa, korisnik može vidjeti sadržaj korpe, odnosno, račune koje je pripremio za uplatu, kao i automatski obračunate provizije i ukupni iznos za uplatu”.

Iz Pošte naglašavaju da je softverskim rješenjem onemogućen unos neispravnih podataka, pa se ne može desiti da korisnik uplati račun sa netačnim pozivom na broj i slično.

Izvor: Vijesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *