Šta raditi kada računar uspori?

Vjerovatno ste do sada imali islustvo da vaš računar koji ste kupili ili na kome ste reinstalirali operativni sistem prije izvjesnog vremena počinje da radi sporije. Ovakvo ponašanje je znak da je došlo vrijeme za redovne intervencije na vašem računaru, slično kao što na kolima mijenjate ulje ili filtere. Read More