Online edukacija roditelja i djece

Telenor-fondacija_logo_2

Udruženje Roditelji će u narednom periodu relizovati projekat online edukacije roditelja i njihove djece koja će im pružiti mogućnost da korak-po-korak steknu neophodne vještine i znanja za bezbijedan boravak na internetu.

Projekat Udruženja je jedan od dva projekta koje je nedavno odlučio da finansira upravni odbor Telenor fondacije nakon zatvaranja drugog konkursa.

Projekat je odobren i nevladinoj organizaciji Ozon, koja će kroz aplikaciju i kampanju na društvenim mrežama edukovati mlade o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kvalitet životne sredine u svakoj crnogorskoj regiji.

Menadžer Telenor fondacije Adrijana Husić je izrazila zadovoljstvo što sve veći broj organizacija za svakodnevne izazove u društvu uspijeva da nađe rješenje kroz korišćenje tehnologije.

“Ovo je drugi konkurs kroz koji nalazimo partnere i zajedno sa njima realizujemo projekte koje su nam predstavili, ali već planiramo i naredne zajedničke inicijative. Sa Udruženjem Roditelji već četvrtu godinu radimo na inicijativi #SurfujPametno, a sada će Fondacija njima pružiti podršku da znanja i iskustva koja smo stekli direktno prenesemo i roditeljima, i na taj način cijelim porodicama vrijeme na internetu učinom zabavnim i prije svega bezbjednim. Pitanje zaštite životne sredine treba da se tiče svih nas, posebno mladih, a kanal komunikacije koji je NVO Ozon izabrao za komunikaciju je njima i najbliži”, saopštila je Husić.

Zajedno sa prethodnim konkursom, Telenor fondacija trenutno podržava pet projekata, i svi se uspješno realizuju u skladu sa predviđenom agendom.

Udruženje paraplegičara je predstavilo aplikaciju za pametne telefone OSI Info, Digitalizuj.Me blog radionice su u toku, dok se lokalna grupa Udruženja Evropskih studenata Tehnike priprema za akademske kurseve koji će se održati od 7. do 12. jula u Podgorici i Kotoru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *