Šta svaki roditelj treba da zna o cyberbullyingu?

Cyberbulling

Nasilje preko interneta – cyberbullying, na žalost je sve češće, a time i štetno za pojedinca i društvo. Ovakva vrsta nasilja klasifikuje se situacijama kada su djeca ili tinejdžeri izloženi napadima druge djece, na primjer, putem društvenih mreža, mobilnih telefona, interneta. Zato bi svaki roditelj morao biti upoznat i znati kako se postaviti prema ovom problemu.

Jednako je opasno kao i psihičko zlostavljanje

Jako je važno da je roditelj svjestan kako je internet zlostavljanje opasno u istoj mjeri kao i psihičko. Ništa više, ništa manje. Fizičko zlostavljanje dovodi do strahova i raznih psihičkih prijetnji, a cyberbullying se može objasniti kao pravo psihičko zlostavljanje. I to upravo zbog toga što se događa (većinom) na internetu koji djeca smatraju utočištem i razonodom, a može dovesti do dugotrajne emocionalne patnje.

Može se dogoditi bilo gdje i bilo kad 

Cyberbullying je dalekosežna prijetnja koja se može dogoditi bilo kad i bilo gdje. Oduzimanje mobilnog, čak i zabrana interneta, ponekad neće nužno pomoći. Djeci je internet dostupan svuda, a pogotovo raširenost društvenih mreža ističe prijetnje koje donosi cyberbullying. Obavezno pristupite metodi razgovora sa svojim djetetom o tome kakve opasnosti pruža internet i društvene mreže i kakvo nasilničko ponašanje se može dogoditi.

Djeca zadržavaju za sebe što se događa

Čak i ako imate jako dobar odnos sa svojim djetetom, budite svjesni da djeca ponekad i taje što se ustvari događa. To sve iz razloga jer ih je sramota priznati ili strah od toga da im ne oduzmete privilegije poput interneta, mobilnog i slično. Zapravo je na roditelju da shvati kada nešto nije u redu i pokuša promijeniti i uticati na to.

Budite primjer 

Problem nastaje kada roditelji, pošto dosta njih danas ima Facebook ili neku drugu društvenu mrežu, krenu u ponašanje koje ne preporučuju svojoj djeci. To djeci šalje pogrešnu poruku i stvara konfuziju. Budite primjer svom djetetu.

I vaše dijete može biti neko tko praktikuje cyberbullying

Nemojte biti presigurni da to vaše dijete nikada ne bi uradilo. Tinejdžeri se ponekad ponašaju skroz drugačije kada niko ne vidi. Ako sumnjate na to da je vaše dijete podložno tome da maltretira druge i u tome ne vidi ništa loše – vrijeme je za ozbiljan razgovor. Najvažnije je da prepoznate takve znakove na vrijeme i spriječite ih, a djetetu date do znanja o kakvom se ozbiljnom problemu radi.

Dijete mora imati nekoga kome se može povjeriti

To se prvenstveno odnosi na nekog odraslog s kim se dijete osjeća sigurno i ugodno. Bilo da je to otac, majka, baka, djed, psiholog u školi… Vrlo je važno da djeca znaju da takve osobe postoje i da se imaju kome povjeriti u slučaju da zatreba riješiti kakav problem, zatražiti savjet ili bilo što drugo. Djeci je najvažniji osjećaj povjerenja s nekim

Specifične karakteristike komunikacije putem modernih tehnologija, posebno interneta

Moderne tehnologije (internet, mobilni telefon) omogućile su djeci i odraslima sticanje mnoštva informacija i neslućene komunikacione mogućnosti. Dopadljivi virtuelni svijet, gotovo bezgraničan,posebno je izazovan za djecu i mlade, podstiče njihovu radoznalost i privlači ih prividom slobode i samostalnosti.
Jedna od karakteristika ove forme komunikacije je anonimnost. Sjedeći za svojim računarima, skrivena iza nadimaka (nickova), djeca imaju doživljaj velike slobode da sa drugima podijele mnoge sadržaje iz svog života i privatnosti što bi se inače ustručavali u stvarnim komunikacijama. Iako su svjesni da je zahvaljujući jednostavnoj tehnologiji moguće otkriti identitet, djeca i mladi ne razmišljaju o tome da je ova „sloboda“ prividna i gube iz vida činjenicu da mogu doći u kontakt sa nedobronamjernim osobama.

Druga osobenost korišćenja modernih tehnologija u komunikacijama je što osoba koja šalje „poruku“ ne može da vidi reakciju osobe koja je prima, odnosno nema tu vrstu povratne informacije kao u stvarnom odnosu kada riječima iskazane poruke dopunjuju izraz lica, gestovi i „govor tijela” u cjelini.
Nasilje preko interneta i mobilnog telefona može biti veoma ozbiljno, čak i mnogo ozbiljnije od nasilja koje se dešava u realnom životu, zbog toga jer:
• može biti prisutno 24 sata;
• dijete koje je uznemiravano ne osjeća se nigdje sigurnim, čak ni u sopstvenom domu;
• kontakti djeteta preko elektronskih medija mogu biti jako brojni;
• broj djece koja učestvuju u nasilnom odnosu prema nekom djetetu uvećava se, ponekad i veoma brzo, kao i broj posmatrača tog ponašanja;
• anonimnost djece koja se ponašaju nasilno obično je veliki izvor straha i nesigurnosti za dijecu koja su izložena nasilju;
• djeca i mladi teže shvataju posljedice ovog nasilnog ponašanja zato što nijesu u neposrednom, fizičkom kontaktu s onima koji se ponašaju nasilno.

Samo pretraživanje interneta skriva brojne rizike da djeca dođu u kontakt sa sadržajima koji su neprimjereni njihovom razumijevanju. To mogu biti razne montirane ili stvarne fotografije, video isječci, poruke, chat, blog, kao i internet forumi koji imaju velike mogućnosti zloupotrebe.

Postoje dvije vrste napada preko interneta:
• direktni
• indirektni.

Direktni napad se dešava kada se djetetu ili mladoj osobi:
•šalju uznemirujuće poruke mobilnim telefonom, e-mailom ili na chatu;
•ukrade ili promijeni lozinka za e-mail ili nadimak na chatu;
•objavljuju privatni podaci ili neistine na chatu, blogu ili internet stranici;
• šalju uznemirujuće slike putem e-maila ili MMS poruka na mobilnom telefonu;
•postavljaju internet ankete o žrtvi;
•šalju virusi na e-mail ili mobilni telefon;
•šalju pornografski sadržaji i neželjena pošta na e-mail ili mobilni telefon;
• učesnici u komunikaciji se lažno predstavljaju.

Indirektni napad ili nasilje preko posrednika najopasnija je vrsta nasilja preko interneta jer često uključuje odrasle koji mogu zloupotrebljavati komunikaciju sa djecom. Ono se dešava kada osoba
koja je počinilac ovog nasilja napada žrtvu preko treće osobe, a da ta osoba ne mora biti i najčešće nije svjesna toga. Na primjer, dijete može ukrasti lozinku e-mail adrese drugog djeteta i sa te adrese slati uznemirujuće poruke, slike i video zapise djetetu žrtvi.

Vršnjačko nasilje putem interneta uključuje podsticanje grupne mržnje, napade na privatnost, uznemiravanje, uhođenje, vrijeđanje, izlaganje neprimjerenim sadržajima, širenje nasilnih komentara, isključivanje djeteta iz mreže komunikacija itd.
Čest je problem to što su djeca vještija u korišćenju interneta i mobilnih telefona od odraslih i što imaju, nerijetko, mnogo više znanja o tome. Zbog svih ovih opasnosti važno je razgovarati
sa djecom u školi i kod kuće i objasniti im rizike korišćenja interneta i mogućnosti njegove zloupotrebe. Pri tome treba istaći i sve što je pozitivno i korisno u upotrebi interneta.

Izvori: Priručnik, Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za djecu, Kako spriječiti nasilje u školi – program prevencije nasilja među djecom u školi, UNICEF
Žena.hr

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *