Online prijava sadržaja kojim se ugrožavaju dječija prava na internetu

CIRT

Nelegalni sadržaj kojim se, na bilo koji način, putem interneta, ugrožavaju dječija prava od nedavno se može prijaviti i online, na stranici crnogorskog tima za suzbijanje računarskih incidenata CIRT.

Ovu mogućnost pokrenuli su Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije u saradnji sa institucijom crnogorskog ombudsmana.

Formular koji se nalazi na stranici CIRT-a, omogućava svim crnogorskim građanima da prijave internet stranu koja sadrži materijal koji predstavlja psihičku ili fizičku zloupotrebu djeteta, njegovog zdravlja i integriteta, zlostavljanje, nedopustivo ponašanje ili drug vid ugrožavanja dječijih prava.

Može se prijaviti bilo koja vrsta nasilja, a postoje i posebne kategorije seksualno nasilje i govor mržnje.  Osoba koja prijavljuje treba da upiše svoju email adresu na koju stiže verifikacioni link da je prijava stigla. Svaka prijava se obrađuje najkasnije 24 časa od vremena podnošenja.

U posebna prozor unosi se adresa sajta koji ima problematičan sadržaj.

Ukoliko se radi o sadržaju koji je štetan i neprimjeren za djecu, ali nije nezakonit, CIRT dostavlja obavještenje administratoru sajta, sa zahtjevom da se  procjeni primjerenosti objavljenih materijala za djecu.

Ako je sadržaj uznemirujuć i njim se povrjeđuje fizički ili psihički integritet djece, utvrđuje se lokacija na kojoj se materijal nalazi. Ako dolazi sa nekog hosting servisa ili servera koji se nalazi u Crnoj Gori, ili da ga je kreirao korisnik interneta sa korisničkog naloga koji obezbjeđuje ISP u Crnoj Gori, utvrđuje se identitet ISP-ja na kome se nalazi nalog tog klijenta.

CIRT potom obavještava nadležno Odjeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova preko posebne e-mail adrese.

ISP je odgovoran za pravovremeno uklanjanje navedenog uznemirujućeg i štetnog sadržaja sa njihovih servera.

Ukoliko se radi o hitnom slučaju, prenošenje prijave se udvostručava tako što se obavještenje o prijavi dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova telefonom.

Nakon dostavljanja obaveštenja nadležnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova, policija u okviru svoje nadležnosti dalje ispituje dati slučaj i podnosi krivičnu prijavu u skladu sa zakonom.

Dostavljene informacije ne prosljeđuju se trećim licima i čuvaju se na način predviđen zakonom. Podaci o ličnosti podnosioca prijava mogu se proslijediti isključivo Policiji uz saglasnost lica koje je prijavu poslalo.

Formular sadrži i opciju Hrabro sanduče koja omogućava direktno obraćanje crnogorskom ombudsmanu.

Ovoj instituciji, na taj način osim nelegalnog Internet sadržaja, roditelji i djeca mogu prijaviti sve vrste zlostavljanja ili zloupotrebe djeteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *