Počela primjena Google učionice

oogleucionica

Nakon što je predstavljen u maju ove godine, projekt Google Učionica (Classroom) uspješno je okončao pilot fazu i sada je dostupan svim zainteresovanim nastavnicima i školama u 45 zemalja svijeta.

Googlov novi alat Google Classroom, besplatna je platforma čija je namjena pomoć nastavnicima u brzom stvaranju i organizovanju zadataka, učinkovitom davanju povratnih informacija kao i u jednostavnoj komunikaciji sa svojim razredima.

Alat se zasniva na načelu da obrazovni alati trebaju da budu jednostavni i lagani za korištenje, pa je osmišljen tako da nastavnicima daje više vremena za poučavanje, a učenicima više vremena za učenje.

Google Classroom nudi sljedeće mogućnosti:

Stvaranje i sakupljanje zadataka za učenike
Alat isprepliće Google Docs, Drive i Gmail i omogućuje nastavnicima izradu i prikupljanje zadataka bez papira. Nastavnici u alatu brzo mogu vidjeti ko je ili nije završio zadatak i pružiti direktnu povratnu informaciju svakom učeniku u stvarnom vremenu.

Poboljšanje komunikacije unutar razreda
Nastavnici mogu obavještavati učenike, postavljati pitanja i komentarisati s učenicima u stvarnom vremenu, što može poboljšati komunikaciju unutar i van nastave.

Jednostavno organizovanje
Alat automatski izrađuje mape za svaki zadatak i za svakog učenika. Učenici lako mogu vidjeti kakav je njihov status vezano uz zadatke.

Google ga nudi kao dio softverskog pakera Apps for Education. Dostupan je na 42 jezika, među kojim je i hrvatski (Google Učionica).

Google School, dio Clasrooma, omogućava dodjeljivanje i prikupljanje zadataka, pregled ko ih nije predao, najave i stvaranje zasebnih foldera u Driveu za svakog učenika ili studenta. Na način sličan onom u Googleu+, učenici mogu objavljivati sadržaje u nizu i tako se povezati s koleginicama i kolegama.Uz zadatke učitelji mogu dodati i priloge iz Drivea – dokumente, Excel tablice i slično – i odabrati hoće li automatski napraviti kopiju i za učenika.

Kako bi zaštitili privatnost učenika, Google neće koristiti Classroom u marketinške svrhe, niti će u njemu objavljivati oglase.

Pilot projekt proveden je u desetak škola i univerziteta prije no što je nastavnom osoblju omogućena prijava u sistem. Prema Googleovim podacima, prijavilo ih se više od 100 hiljada iz 45 zemalja.

Na osnovu prikupljenih povratnih informacija Classroom je doživio više izmjena i nadogradnji.

Izvor: TPortal i Skole.hr

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *