Distance learning ili sistem učenja na daljinu

distancelearnigInternet je u sistem obrazovanja donio i mogućnost učenja na daljinu, koja postoji u Crnoj Gori na Ekonomskom fakultetu, a koriste je student koji nijesu u prilici da prisustvuju predavanjima.

Distance learning ili sistem učenja na daljinu podrazumijeva slušanje predavanja preko računara umjesto odlaska na nastavu.

Student Nina Ivanović kaže da je počela da studira po ovom sistemu zato što je imala posao i nije bila u mogućnosti da dolazi na predavanja. To se kasnije promijenilo, ali je ona nastavila da sluša snimljena predavanja  jer su joj koristila.

Ona je prva generacija Distance learning sistema na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Svi student, koji odaberu ovaj način studiranja, dobijaju i računare kako bi mogli da prate nastavu.

Profesor na Ekonomskom fakultetu, Vujica Lazović pojašnjava da kada se upišu u status Distance learning, studenti imaju pravo da prate sve što se dešava na fakultetu, a profesori su obavezni da to organizuju i omoguće.

Postoje i online konsultacije kod profesora i kao što bi im studenti postavljali pitanja oči u oči, u ovom sistemu oni to napišu, a profesor odgovori u vremenu zakazanih konsultacija.

Lazović kaže da je u početku jedan broj njegovih kolega bio skeptičan jer je Distance learning sistem nešto što nije “zatvoreno” u sali.

Prema njegovim riječima, kod njih je postojao grč da će nastava i predavanje biti samo deklamovanje teorijskih definicija, objašnjavanje određenih metodologija. Profesori su strahovali da ćene uspostaviti interakciju sa studentima i na taj način im približiti neku materiju, često se koristeći raznim ilustracijama koje su njima bliske i poznate.

“Kako su se studenti prilagođavali isto su učinili i profesori. Sada oni koji ne studiraju po ovom sistemu traže od kolega šifre kako bi i njima bili dostupni snimci predavanja, literature…”, naveo je Lazović.

Da bi pratili predavanja u okviru Distance learning sistema student treba da posjete sajt Ekonomskog fakulteta www.ekonomija.ad.me

Ivanović objašnjava da na njemu postoji ikonica na kojoj piše Distance learning na kojoj je korisnički nalog.

“Korisničko ime se ukucava tako što se prvo upiše godina kada sam se upisala na fakultet i broj indeksa, a u šifru sami biramo. U okviru naloga imamo i literaturu za sve 4 godine ekonomije”, dodala je ona.

Na online predavanjima se prikazuju slajdovi i u pozadini se čuje glas profesora, koja priča i ujedno vodi studenta kroz prezentacije.

Ekonomski fakultet za određena predavanja organizuje i video veze u nekim salama kako bi student slušali profesore koji su u drugom gradu.

Lazović kaže da je inicijativa pokrenuta kada je otvoren studijski program u Bijelom Polju, a da bi pomogao profesorima da ne idu svake sedmice do tog grada. Od tada student iz Bijelog Polja prate nastavu preko Distance learning sistema.

Studiranje u Distance learning sistemu je duplo skuplje od klasičnog, a ispiti se polažu na klasičan način.

Lazović je naveo još jednu njegovu prednost, a to je eliminacija razlika u godinama. Dešavalo da zbog različitih životnih okolnosti neko nije bio u prilici da u nekom redovnom roku završi studije ali je napravio uspješnu karijeru u nekim drugim stvarima nakon čega je odlučio da se vrati studijama.

“Ja ih ohrabrim da slušaju predavanja ali oni zbog generacijske razlike odustaju. Generacijske razlike na Distance learningu nema”, rekao je on i ukazao da se uz pomoć ovog sistema studentima iz drugih gradova smanjuju troškovi studiranja. Prema njegovim riječima, ako treba da prate nastavu, a žive, na primjer, na Cetinju, onda neće putovati svaki dan do Podgorice.

Ivanović preporučuje Distance learning sistem sistem svima koji nisu u mogućnosti da prate predavanja, uporedo studiraju dva fakulteta pa ne mogu da stignu sve, onima koji nisu u mogućnosti da dolaze ili su u inostranstvu, ljudima koji rade.

Lazović je ukazao I na nedostatak Distance learning sistem ako bi ga studenti koristili isključivo do kraja studija, zbog usavršavanja sposobnosti izražavanja i komunikacije, posebno na fakultetima društvenih nauka gdje je to veoma bitno.

Zato smatra da je najbolje napraviti kombinaciju ova dva vida sutudiranja.

Izvor: Emisija Surfuj pametno
Ukoliko želite da pogledate prilog o Twitteru pogledajte 6 emisiju prvog serijala Surfuj pametno

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *