Virusi i zaštita

virusNačin širenja virusa je raznovrstan. Međutim, u daleko najčešći način širenja virusa spada i najčešće korišćeni Internet servis, elektronska pošta (e-mail). Pored e-maila, mrežni virus je moguće “zaraditi” i na druge načine – u news grupi, preko IRC-a, ICQ-a ili putem downloada neprovjerenog fajla. Po infekciji računara, ovi virusi dojavljuju svojim “vlasnicima” izabrane podatke sa zaraženog računara. Ti podaci mogu biti bilo šta, ali su to najčešće lozinke koje vlasnik koristi na računaru. Međutim, mnogi od ovih virusa preuzimaju POTPUNU kontrolu nad računarom, tako da zlonamjerniku omogućavaju i pristup fajlovima na disku, ekranu ili podacima koje korisnik zaraženog računara ukucava na tastaturi.

Dakle, nakon infekcije, računar je najčešće pod kontrolom napadača, a ne žrtve, tj. zaraženog korisnika. Nabrojali smo servise preko kojih se virus može zaraditi, ali kako? Na žalost, veoma jednostavno. Virusi su obični programi i kao takvi svoj “posao” obavljaju samim izvršavanjem od strane korisnika. Dakle, ako je virus program, putem e-maila ili news grupe može doći kao attachment. Prilikom preuzimanja sa neke Web ili FTP adrese, program je upravo taj fajl što preuzimate.

Antivirusni programi

Na svakom računaru bi trebalo da bude instaliran najmanje jedan antivirusni program. Ovo su kompleksni i “živi” programi. Kompleksni su utoliko što se sastoje od više dijelova, a živima ih zovemo zato što zahtjevaju održavanje i pažnju. Svi moderni antivirusni programi imaju nekoliko komponenata. Ove komponente su najčešće dio za provjeru fajlova (scan), dio za dezinfekciju, odnosno čišćenje zaraženih programa (clean) i stalno aktivni dio koji nadgleda ulazno-izlazne operacije na računaru i provjerava da li se možda tu kreće i neki virus (monitor). Scan dijelom programa se provjerava sadržaj diska u potrazi za virusima. Dakle, ovo je upravo dio programa koji treba koristiti da biste provjerili da li je neki fajl zaražen virusom. Ukoliko fajl zaista jeste zaražen, scan program ce automatski pokrenuti clean dio i pokušati da dezinfikuje fajl. Namjerno kažemo pokušati, zato što nije uvijek moguće očistiti zaraženi fajl. Nekad je jedino rješenje brisanje zaraženog fajla. Štaviše, to je najbolje rješenje koje treba primjenjivati kad god je moguće. Što se tiče monitor programa, većina antivirusnih programa ovakve programe instalira tako da se automatski startuju nakon podizanja sistema računara.

Mjesečno se u prosjeku pojavi oko 100-150 novih virusa. Nijesu svi od njih opasni ili se prenose putem Mreže, ali dovoljno je da se pojavi i jedan takav novi, pa da to predstavlja problem. Svi moderni antivirusni programi mogu da se nadograđuju novijom verzijom (upgrade). Nove verzije izlaze najčešće jednom ili dva puta mjesečno, a po nekad i češće, tj. po pojavi nove opasnosti (novog, jako opasnog virusa). Stoga, vodite računa i uvijek imajte najnoviju verziju antivirusnog programa, tj. redovno radite update svog antivirusnog programa.

Spam ili neželjena pošta

Spam predstavlja svaki oblik neželjene pošte elektronički poslate od strane osoba koje ne poznajete, koje promovišu sve i svašta. Spam se može podijeliti prema vrstama na: lančana i piramidalna pisma, bezvrijednu poštu (Junk mail), ponude tipa “obogatite se na brz način”, linkovi na web stranice sa pornografijom, ponude za investiranje u neke kompanije, itd.

Pošiljalac spam-a kupi mail-adrese pomoću posebnih programa sa raznih newsgrupa, webstranica, baza podataka…. Kad dobijete spam poruku najbolje je ne odgovarati na nju, jednostavno je izbrišite iz svog mailbox-a.

Ako uporno dobijate poruke od jednog ili više pošiljalaca možete u svom programu za poštu podesiti filtre koji takve poruke automatski briše sa servera iz vašeg mailbox-a:

U Outlook Express-u kliknite na Tools > Message Rules > Mail > New kako biste kreirali novo pravilo. U prvom prozoru čekirajte opciju npr. Where the From line contains people , a u drugom Delete it from server . U trećem prozoru kliknite na link contains people, i upišite adrese s kojih dobijate neželjenu poštu.

Lažno predstavljanje

S vremena na vrijeme se desi da korisnici emial servisa dobiju mail koji izgleda kao mail upućen od nekog njima poznatog, u kom se korisnici pozivaju da spuste određen file za “zaštitu” svog računara ili da odu na neku stranicu. Zlonamjerni pošiljaoci se, u stvari, lažno predstavljaju (kao kad biste htjeli poslati pismo nekome, a za pošiljaoca ne stavite svoju adresu već neku sasvim drugu) i na taj način pokušavaju prevariti primaoca da otvori mail ili pokrene određeni file, itime zaraze svoj računar.

http://www.inecco.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *