Pravila korištenja neta, u skladu sa uzrastom

Informacije i savjeti o upotrebi interneta, prvi počeci ali i sve što dolazi nakon toga specifini su za svaki od razvojnih perioda djeteta, a dužnost roditelja je da što bolje pripreme i da znaju šta ih očekuje u svakom od uzrasta njihovog djeteta.

Djeca mlađa od 7 godina

predskolski uzrast netU toku prvih posjeta Internetu postavljaju se osnovi budućeg korištenja i stvaranja dobrih navika kod djece. Djeca predškolskog uzrasta vole da ponavljaju radnje i to je idealan način za razvijanje sigurnih korisničkih navika kod male djece.

Djeca koja imaju manje od sedam godina imaju ograničene mogućnosti razumijevanja informacija na Internetu i ograničene sposobnosti razlikovanja reklama od pravog sadržaja. U tom periodu roditelji moraju djeci pomoći pri traženju odgovarajućeg materijala. Djeca često ne vide razliku između korištenja Interneta i igranja igara ili crtanja na računaru.

– Porodica mora odrediti prva kućna pravila o korištenju računara u toj fazi.

– Vrijeme provedeno za računarom trebalo bi da se ograniči iz zdravstvenih razloga.

– Računar, na primjer, postavite u dnevni boravak. Odrasla osoba bi trebalo da bude uz djecu predškolskog uzrasta tokom korištenja Interneta ili u njihovoj blizini.

– Pristup Internetu djeci predškolskog uzrasta trebalo bi da bude  ograničen na unaprijed određena web-mjesta. Naprednija djeca mogu poznata web-mjesta pronaći putem Omiljenih web-mjesta “(Favorites)  u internet pretraživaču (browser) .

– Najsigurnije rješenje je stvaranje peronalnog radnog okruženja za dijete u kojem je pristup Internetu ograničen samo na određena web-mjesta.

Djeca uzrasta od 7 do 9 godina

parenst kontrolUz računar koji imaju u svojoj kući, djeca ovog uzrasta s Internetom će se sresti u školi i kod prijatelja. Roditelji i djeca trebalo bi da razgovaraju o odgovarajućem korištenju Interneta i slože se oko pravila koja se moraju poštovati. Djeca ovog uzrasta mogu već relativno dobro shvazati ono što vide. Ipak, nisu spremna za sve materijale koje Internet nudi, posebno za slike, tekst ili zvukove koji ih plaše ili su na neki drugi način neprikladni. Razgovor o toj temi i objašnjavanje različitih stvari s kojima se djeca mogu susresti na Internetu djeci će pomoći da postanu odgovornija i da samostalno rade na mreži na siguran način.

Za taj su uzrast ograničenja, zaštita i nadzor nad korištenjem Interneta još su od presudne važnosti. Preporučuje se da roditelji i djeca zajedno odrede pravila korištenja Interneta, ali i da ih promijene kada djeca porastu.

– Korištenje Interneta kod kuće trebalo bi i dalje da bude dopušteno samo uz prisustvo roditelja. Na taj će način roditelji uvijek moći pomoći djetetu ako naiđe na probleme.

– Ako se računar nalazi u prostoriji koju koristi cijela porodica, korištenje Interneta postaje dio svakodnevice.

– Dijete možda još neće moći samostalno da utvrdi pouzdanost web-mjesta, ali moći će zatražiti dopuštenje roditelja prije slanja ličnih podataka.

– Dijete tog uzrasta još ne bi trebalo da koristiti sobe za razgovor i druge oblike javne rasprave na mreži. Adresa e-pošte koju koriste djeca ovog uzrasta zato treba biti zajednička porodična adresa.

– Stvaranje korisničkog računa za dijete s ograničenim pravima pomaže djetetu da nauči samostalno da koristi računar.

I programe za filtriranje moguće je koristiti za sprječavanje pristupa neprikladnim mjestima, ali vrlo je važno da i roditelji aktivno učestvuju u djetetovom korištenju Interneta.

Djeca uzrasta od 10 do 12 godina

tinejdzerlaDjeca ovog uzrasta već su naučila da koriste Internet u razne svrhe. Roditelji mogu djetetu pružiti podršku tako da pronađu web-mjesta koja djetetu pomažu pri pisanju domaćeg zadatka i koja su dio njihovih hobija ili interesa. Porodica može Internet koristiti za planiranje porodičnih aktivnosti. Na taj način roditelji dobijaju mogućnost da razgovaraju s djecom o tome koja su web-mjesta pouzdana i gdje je moguće pronaći kvalitetne informacije.

Djetetu su i dalje potrebni nadzor i kontrola roditelja i pravila korištenja. Dijete ovog uzrasta može naći način da zaobiđe pravila i nadzor ako ih smatra preograničavajućim ili neprikladnim.

– Roditelji i djeca moraju se dogovoriti o tome što je djeci dopušteno da rade i koriste na Internetu, a što nije. Na primjer: odgovornost pošiljaoca poruke, preuzimanje datoteka i autorska prava i instaliranje programa.

– Dogovorite se koji se lični podaci smiju davati i kada, a porazgovarajte o rizicima otkrivanja tih informacija.

– Ako je dijete već zainteresovano za razgovor roditelji moraju s njim porazgovarati o sigurnosti i nadgledati aktivnosti djeteta tokom rasprava na mreži.

– Djeca su uglavnom radoznala i znatiželjna, a to je razlog zbog kojeg roditelji moraju posebno naglasiti važnost sigurnog i pažljivog korištenja Interneta.

– Potrebno je ažurirati i sigurnost informacija.

Djeca uzrasta od 13 do 15 godina

skolski uzrast netU ovom periodu Internet postaje dio društvenog života djeteta: na mreži se susrijeću s prijateljima i pronalaze informacije potrebne za pisanje domaćih zadataka ili vezane uz njihove interese. Na višem nivou pismenosti se otvara mnoštvo mogućnosti za korištenje Interneta. Roditeljima može biti vrlo teško saznati što djeca rade na mreži. Djeca ovog uzrasta često rizikuju i isprobavaju svoje granice – tehnička ograničenja i zabrane nisu učinkovit način poboljšavanja njihove sigurnosti na mreži.

Djeca uzrasta od 13 do 15 godina možda će htjeti da njihove aktivnosti ostanu lične, posebno ako se roditelji do tada nisu zanimali i saznali nešto o načinima na koje dijete koristi Internet. Za cijelu porodicu važno otvoreno razgovarati, kao i da roditelje zanima što dijete radi i s kim koristi Internet.

– Još su potrebna zajednička kućna pravila.

– Tinejdžer još može imati ograničenu sposobnost procjene, a savjet roditelja može biti potreban kada se radi o objavljivanju fotografija i teksta o djetetu na mreži.

– Etička pitanja i lična odgovornost korisnika Interneta važne su teme za razgovor. Djeca moraju biti odgovorna i za sadržaj koji objavljuju na mreži, uključujući svoje lične podatke ili informacije koje mogu biti nezakonite.

– Roditelji moraju biti zainteresovani za “kontakte na mreži” djeteta i za ostale prijatelje. Preporučuje se da roditelji budu prisutni kada dijete poželi da upozna nove osobe na mreži.

– Roditelji moraju izbjegavati neugodne reakcije, čak i ako otkriju da se nešto “strašno” dogodilo djetetu na mreži. Roditelji mogu djecu uputiti na odgovarajući sadržaj. Na mreži, na primjer, postoje odlične usluge na temu seksualnosti i zdravlja namijenjene mladima. Mladi moraju znati da mogu razgovarati s roditeljima ako dožive neprijatnosti na mreži.

Izvor: sigurnostdjece.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *