Što možete da uradite kako bi digitalni svijet djece učinili sigurnijim?

  • Djeca će se već u uzrastu od 3 ili 4 godine početi interesovati za računare, mobilne telefone i internet. Isto kao što ste ih držali za ruke kada su učili prve korake, veoma je važno da tu „vježbu“ ponovite i u digitalnom svijetu.

 

  • Uz pomoć različitih softwareskih rješenja i aplikacija, kao i korisnih i jednostavnih trikova, obezbijedite svoje računare i pametne telefone kada ih djeca koriste, tako što će te blokirati neprilagođene sadržaje, ali i obezbijediti se da vam djeca ne unište dragocjene podatke.

 

  • Kada budu u odgovarajućem uzrastu (13 god) i zraze želju za društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter, zajedno kreirajte profile, i obavezno im postanite „virtuelni“ prijatelj.

 

  • Postignite dogovor sa svojom djecom o vremenskom okviru kada i koliko vremena dnevno mogu koristiti kompjuter.

 

  • Uz pomoć softwareskih rješenja , pratite njihove online navike, odnosno kakve sadržaje vole da konzumiraju. Provjerite sajtove koje vaše dijete posjećuje i pričajte sa njima o njihovoj aktivnosti na Internetu

 

  • Kao što ste ih učili kada su bili baš mali da ne pričaju sa nepoznatim ljudima, naučite ih da to ne rade ni na internetu i objasnite im da, baš kao ni u stvarnom svijetu, ni na interentu  ne mora svako biti onakvim kakvim se predstavlja.

 

  • Naučite ih da zaštite svoje lične informacije i upoznajte ih sa potencijalno ružnim situacijama koje mogu da iskuse i porazgovarajte o najboljim načinima da se riješe.

 

  • Upoznajte se sa popularnim Internet slengom, obrazujte sebe što je više moguće i pokušajte da budete njihov „nivo“ u online svijetu. Nemojte da ih „blamirate“ npr. komentarišući im slike na društvenim mrežama u stilu: „Srećo majkina“,“Pravi si tatin sin“ i sl.

 

  • Objasnite im sta su kompjuterski virusi i kako se od njih štiti i pokažite na primjerima šta su kredibilni sajtovi, a šta ne.

 

 • Na kraju ne zaboravite: Internet nije bauk. Možemo njegovo korištenje učiniti prijatnim i nama i našoj djeci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *